Teknologiveiledning

Målet med veiledningstimene skal være å gi eksisterende og nyetablerte private aktører hjelp til å utvikle teknologiprosjekter, avdekke behov for digitaliseringstiltak, og tilby rådgivning for bedre utnyttelse av teknologiske hjelpemidler. Teknologiveiledningen skal i hovedsak jobbe fram problemstillinger som kan løftes til videre arbeid i bedriften, eventuelt inn i definerte prosjekter. Målet er altså ikke å drive direkte kompetanseløft/overføring i form av kurs/konferanser/workshops eller lignende.

Vi i Gamnes & Bror tilbyr slike teknologiveiledningstimer. Timene finansieres av Sør-Varanger Utvikling.